Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 20 2017

primose
primose
2804 7cd4
Reposted fromniewychowana niewychowana viaPicki91 Picki91
primose
3367 df48
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
primose
3374 f39f
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
primose
"Tak naprawdę chodzi o codzienność. O herbatę wypitą w spokoju rano. O wspólnie zjedzoną kolację. O to, kto wstawi pranie. O kupno soczystych, słodkich pomarańczy. O makaron z serem i brokułami. O własną hodowlę ziół na balkonie. Poranne przytulenie. Trzymanie się za dłonie. Nową, różową szminkę. Delikatne promienie słońca na skórze. Planowanie wakacyjnych podróży. Każdy z nas chce być wielki, wiele osiągnąć, przeżyć jak najwięcej. Czujemy niedosyt, lecz to nie o to chodzi. Nie chodzi o to, by być w życiu najlepszym. Chodzi o to, by jak najlepiej przeżywać dni, które jeszcze są przed nami."
— Internetowe. Intymność

March 18 2017

5221 c95f
5222 a039 500
5223 d458 500
5224 d46c 500
5225 4050
5226 bb46 500
5227 fc92 500

February 23 2017

primose
primose
0937 1755
primose
0635 0090
Reposted fromeryawen eryawen viaPicki91 Picki91
primose
0391 d993
Reposted fromkarahippie karahippie viaPicki91 Picki91
primose
primose
Jest między wami coś magicznego, nie ma co zaprzeczać.
I przez tę magię trudno będzie wam zapomnieć.
— Nicholas Sparks/ widzę, jak trzęsą Ci się dłonie. sam sobie zaprzeczasz
primose
Reposted fromshakeme shakeme viaPicki91 Picki91
primose
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl